Blue synangogue

Budowa synagogi rozpoczęła się w 1906, uroczyste otwarcie w 1907. Podczas II wojny światowej ostatnia msza odbyła się 9 września. Dewastacja synagogi następowała do kwietnia 1940. również w tym rok przebudowana została na krytą pływalnię dla żołnierzy Wehrmachtu. W trakcie przebudowy całkowicie zniszczono wnętrze, uproszczono bryłę, rozebrano kopuły, zmieniono wszystkie otwory.

Visited 02.2017