Szczakowa

An abandoned cement plant in Poland. I visited it during our trip in 2010.
This abandoned spot is located in souther Poland. Was closed in 1980.

Początki powstawania tego obiektu to rok 1883, była trzecim tego typu obiektem w Polsce i prawdopodobnie piątą cementownią na świecie w tym okresie. Cementownia Szczakowa była najnowocześniejsza w europie cement eksportowano do Azji, Ameryki Południowej, oraz do państw Europejskich. Cementownia zajmowała się także wypalaniem dolomitu z pobliskiego kamieniołomu, który miał zastosowanie w przemyśle metalurgicznym. Cementownia przyczyniła się w bardzo dużym stopniu do rozwoju okolicy dzięki niej powstała szkoła oraz osiedle pracownicze, które do dziś jest zamieszkiwane.

W połowie lat 70 produkcja zaczęła spadać, przestarzała technologia, oraz wpływ na środowisko, przyczyniły się do zaprzestania produkcji.

W roku 1980 Cementownia Szczakowa została zlikwidowana.
 


 
abandoned poland