Szczakowa

Początki powstawania tego obiektu to rok 1883, była trzecim tego typu obiektem w Polsce i prawdopodobnie piątą cementownią na świecie w tym okresie. Cementownia Szczakowa była najnowocześniejsza w europie cement eksportowano do Azji, Ameryki Południowej, oraz do państw Europejskich. Cementownia zajmowała się także wypalaniem dolomitu z pobliskiego kamieniołomu, który miał zastosowanie w przemyśle metalurgicznym. Cementownia przyczyniła się w bardzo dużym stopniu do rozwoju okolicy dzięki niej powstała szkoła oraz osiedle pracownicze, które do dziś jest zamieszkiwane.

W połowie lat 70 produkcja zaczęła spadać, przestarzała technologia, oraz wpływ na środowisko, przyczyniły się do zaprzestania produkcji.

W roku 1980 Cementownia Szczakowa została zlikwidowana.

 

Źródło

Plener z 21.11.2009 z udziałem: Marzar, MaSCott