KWK Guido

A coal mine in Poland. I visited it during our trip in 2011.
This abandoned spot is located in southern Poland. Guido Mine – today a closed coal mine, open to the public. It is part of the Coal Mining Museum in Zabrze as the Guido Mine Complex.
History in polish below.

Powstanie kopalni “GUIDO” wiąże się z XIX wieczną rewolucją przemysłową na Śląsku. Książę Guido Henckel von Donnersmarck, wielki magnat ziemski i przemysłowy tego okresu był założycielem i właścicielem kopalni nazwaną jego imieniem, która powstała w 1855 roku dla eksploatacji węgla Kamiennego na potrzeby huty, również do niego należącej.

Po wyeksploatowaniu złóż węgla kopalnię przekształcono w centralny węzeł odwadniania w rejonie, stracił on jednak na znaczeniu w latach 30-tych XX wieku, kiedy to kopalnie, którym służył, zaczęły wydobywać węgiel na niższych pokładach. Od tego czasu kopalnia GUIDO znalazła się na marginesie działalności górniczej, a po II wojnie światowej stała się nieczynnym rejonem Kopalni Makoszowy ( Dzisiaj Kopalnia Sośnica-Makoszowy przyp. red. strony).

W roku 1967, na bazie zakładu Górniczego, została utworzona “Kopalnia Doświadczalna Węgla Kamiennego M-300”, w której były prowadzone doświadczenia eksploatacyjne z maszynami górniczymi, produkowanymi w zakładach KOMAG – Gliwice. W roku 1982 na terenie tej kopalni został uruchomiony “Skansen Górniczy Guido”, który niestety w 1996 roku zakończył swoją działalność. Już wtedy była to jedyna kopalnia węgla kamiennego udostępniona dla ruchu turystycznego. W 1987 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał stare XIX – wieczne wyrobiska, budynki maszyny wyciągowej i nadszybia, a także działaniom wielu ludzi, którym leży na sercu zachowanie dziedzictwa przemysłowego naszego regionu i miasta, podjęto kroki, które miały na celu uratowanie tego obiektu poprzez adaptowanie go na cele muzealno – turystyczne. 16 czerwca 2007 roku Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO” otworzyła swoje podwoje dla turystów.

Źródło

 


 
abandoned poland