Huta im. M. Buczka

Myślę, że lokalizację mogę podać skoro miejsce już nie istnieje 😉

Zakład powstał w 1881 r. jako Walcownia Żelaza i Rurkownia należąca do gliwickiego przemysłowca Huldczyńskiego oraz jako huta Katarzyna należąca do górnośląskiego koncernu Zjednoczone Huty Królewska i Laura. Zakład huta Katarzyna ówcześnie składał się z odlewni żeliwa, pudlingarni i walcowni stali.

01.2018