Huta Szkła „Wanda”

Huta Szkła „Wanda” Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1995 r i kontynuuje stare tradycje hutnictwa szkła. Profil produkcji obejmuje szeroką gamę asortymentów od wazonów poprzez kielichy, patery i świeczniki do kloszy. Wyroby wykonywane są ze szkła sodowo-wapniowego bezbarwnego i kolorowego, mogą też być matowane.

 

 

Plener z 05.08.2009 z udziałem: MBurczyk, Dickinson