Izolacja

Zakłady powstały jako Zawierciańskie Zakłady Eternitu w Ogrodzieńcu po II wojnie światowej. Wcześniej – w czasie wojny i krótko po niej – funkcjonowała tam wytwórnia pustaków (musiała być spora, skoro zatrudniała 60 robotników). W 1949 roku rozpoczęto przebudowę zakładu, w 1951 roku zainstalowano pierwsze maszyny do produkcji płyt azbestowo-cementowych, zaś w 1952 roku zakład zarejestrowano jako przedsiębiorstwo państwowe. Od 1960 roku zakład produkował również watę bazaltową.

 

 

Plener z 16.07.2010 z udziałem: Her Burczyk, Darek