KWK Guido

Powstanie kopalni „GUIDO” wiąże się z XIX wieczną rewolucją przemysłową na Śląsku. Książę Guido Henckel von Donnersmarck, wielki magnat ziemski i przemysłowy tego okresu był założycielem i właścicielem kopalni nazwaną jego imieniem, która powstała w 1855 roku dla eksploatacji węgla Kamiennego na potrzeby huty, również do niego należącej.

Po wyeksploatowaniu złóż węgla kopalnię przekształcono w centralny węzeł odwadniania w rejonie, stracił on jednak na znaczeniu w latach 30-tych XX wieku, kiedy to kopalnie, którym służył, zaczęły wydobywać węgiel na niższych pokładach. Od tego czasu kopalnia GUIDO znalazła się na marginesie działalności górniczej, a po II wojnie światowej stała się nieczynnym rejonem Kopalni Makoszowy ( Dzisiaj Kopalnia Sośnica-Makoszowy przyp. red. strony).

W roku 1967, na bazie zakładu Górniczego, została utworzona „Kopalnia Doświadczalna Węgla Kamiennego M-300”, w której były prowadzone doświadczenia eksploatacyjne z maszynami górniczymi, produkowanymi w zakładach KOMAG – Gliwice. W roku 1982 na terenie tej kopalni został uruchomiony „Skansen Górniczy Guido”, który niestety w 1996 roku zakończył swoją działalność. Już wtedy była to jedyna kopalnia węgla kamiennego udostępniona dla ruchu turystycznego. W 1987 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał stare XIX – wieczne wyrobiska, budynki maszyny wyciągowej i nadszybia, a także działaniom wielu ludzi, którym leży na sercu zachowanie dziedzictwa przemysłowego naszego regionu i miasta, podjęto kroki, które miały na celu uratowanie tego obiektu poprzez adaptowanie go na cele muzealno – turystyczne. 16 czerwca 2007 roku Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO” otworzyła swoje podwoje dla turystów.

 

Źródło

 

Plenery z 23.07.2011 oraz 10.08.2011 z udziałem: MaScott, Ramirez