KWK Katowice

Likwidacja Kopalni Katowice została przesądzona w marcu 1999 roku. W lipcu 1999 zakończono eksploatację po 176 latach działalności kopalni. Przez ten okres wydobyto ponad 120 milionów ton węgla. W 2001 roku zlikwidowano 86 obiektów powierzchniowych. Z obiektów powierzchniowych pozostały, przedstawiające w większości duża wartość historyczną i zabytkową.

Źródło