KWK Rozbark

Kopalnia Węgla Kamiennego “Rozbark” (niem. Heinitz) – dawna kopalnia węgla kamiennego w Bytomiu (dzielnica Rozbark). Jedna z najstarszych kopalni w Bytomiu.
Powstała w roku 1870. Przed likwidacją kopalnia działała jako: Zakład Górniczy Bytom II. Likwidacja nastąpiła w 2004 roku.

Obecnie zrujnowana przez zbieraczy złomu, choć znalazły się osoby chętne do wykorzystania pokopalnianego budynku. Na tej kopalni w roku 1923 zdarzył sie największy wypadek w Bytomiu spowodowany pożarem.

Źródło

Plener z 27.02.2011 zorganizowany przez forum Eksploratorzy. Z towarzyszy na szlaku: Murdeldoll, MaScott