Liban

An abandoned labor camp in Poland. I visited it during our trip in 2010.
This abandoned spot is located in central Poland.
The short story below in polish.

Liban – potoczne określenie karnego obozu pracy Służby Budowlanej, utworzonego przez Niemców na terenie przedsiębiorstwa “Krakowskie Wapienniki i Kamieniołomy Ska Akc.” w krakowskiej dzielnicy Podgórze w południowym wzgórzu Krzemionek Podgórskich.
Obóz istniał od 15 kwietnia 1942 roku do 22 lipca 1944 roku. Przeciętnie przebywało w nim 400 więźniów (przez cały okres istnienia przeszło 2 tys.) – Polaków i Ukraińców, którzy pracowali w bardzo ciężkich warunkach w kamieniołomach i wapiennikach.
Podczas likwidacji obozu z ogólnej liczby 170 więźniów, 146 zdołało uciec; pozostałych Niemcy rozstrzelali na miejscu.
W 1993 r. na obszarze obozu wykonywano zdjęcia do scen obozowych filmu Lista Schindlera Stevena Spielberga. Wybudowano w tym celu scenografię, której liczne fragmenty pozostały do dziś.
 


 
abandoned poland