Politex

W 1878 roku Henryk Dietel, niemiecki przemysłowiec, współwłaściciel przędzalni w Saksonii przybywa wraz z żoną do Sosnowca. Zapewne wysokie cła nakładane przez władze rosyjskie na towary sprowadzane z Niemiec oraz bliskie sąsiedztwo linii kolejowej sprawiają, że rozpoczyna budowę przędzalni czesankowej właśnie w tym mieście. Dysponując sporym kapitałem i doświadczeniem uruchamia przędzalnię rok później, w roku 1879. Jest to pierwsza przędzalnia w Królestwie Polskim. Na przełomie wieków fabryka Dietla zatrudnia już 2000 robotników. Działalność przemysłowca powoduje duże uprzemysłowienie i rozwój ówczesnej wsi Sosnowiec, która w 1902 roku staje się miastem. Po śmierci założyciela (w 1911 roku) fabryką zarządzają jego synowie, jednak czasy świetności przędzalni kończą się wraz z I wojną światową. Po wojnie, w 1920 roku fabryka uruchomiona zostaje ponownie jednakże już na mniejszą skalę. W styczniu 1945 roku Dietlowie muszą opuścić swój życiowy dorobek, bowiem w niedługiej przyszłości zostaje on znacjonalizowany pod nazwą Politex. W 1993 roku Politex upada, budynki przędzalni trafiają do rąk prywatnych właścicieli. Z roku na rok stają się ruiną..

Źródło

 


 

Plener z 26.03.2011 z udziałem: Her Burczyk, MaScott