Fabryka porcelany

An abandoned porcelain factory in Poland. I visited it several times during a trip in 2012.
The factory was abandoned since 2009. Now is a museum, conference centre.
More about history in polish below. Photos in the gallery are from July to November 2012.
 
Historia Porcelany Śląskiej sięga trzeciego dziesięciolecia XX wieku. W 1922 roku, w Roździeniu, obecnie część dzielnicy Katowic: Szopienice-Burowiec, powstała pierwsza na Górnym Śląsku niewielka fabryka porcelany, założona przez braci: Ryszarda i Józefa Czudayów, z których głównym inicjatorem działań w dziedzinie produkcji porcelany był Ryszard. Wytwórnia nosiła nazwę “Elektro-Porcelana-Czudaywerke”. Produkowano w niej głównie porcelanę techniczną i prawdopodobnie stołową.

Z tej firmy około roku 1923 roku powstała: “Giesche” Fabryka Porcelany SA dawniej Czuday. Dyrektorem został Ryszard Czuday, on też prowadził budowę nowej fabryki i zajął się adaptacją budynków na zakupionym terenie po byłej wytwórni pasz w Bogucicach. Udziałowcami w spółce w tym okresie byli bracia Czuday (49%) i Giesche SA (51%) w Katowicach. W 1926 roku nowym udziałowcem firmy został amerykański koncern Harrimana. Kapitał jakim zasilił spółkę został przeznaczony przede wszystkim na rozbudowę i unowocześnienie fabryki. Dokonano też wiele zmian organizacyjnych. W następstwie tych wydarzeń dyrektor Richard Czuday odszedł z firmy i założył własną wytwórnię porcelany pod nazwą “Czuday” na terenie dawnej huty cynku w Bykowinie. Nazwa wytwórniw Bogucicach uległa zmianie, a mianowicie skrócono ją o człon “dawniej Czuday” i brzmiała: “Giesche” Fabryka Porcelany SA (Giesche Porzellanfabrik AG). W czasie II wojny światowej fabryka nie przerwała produkcji i przeszła pod zarząd niemiecki. W 1945 roku z powodu działań wojennych zakład unieruchomiono. Po wojnie wytwórnia została upaństwowiona i wznowiła produkcję. Do 1952 roku stosowano przedwojenną sygnaturę “Giesche” fabryka porcelany S.A.

Po 1952 roku fabryka nosiła nazwę Zakłady Porcelany Bogucice. W tym też czasie zniszczono około 85% infrastruktury intelektualnej fabryki (modele, fasony, rysunki techniczne i modelarskie), zastępując ją nową infrastrukturą.

W latach 1952–1993 fabryka sygnowała swoje wyroby “Porcelana Bogucice”. W 1994 roku w związku z trudnościami finansowymi fabryka została zamknięta. Wykupiona następnie przez Porcelanę Śląską Sp. z o.o., po generalnym remoncie i wymianie pieców wznowiła produkcję z początkiem 1995 roku.

Do momentu ogłoszenia upadłości w roku 2009, wytwórnia produkowała pod nazwą “Porcelana Śląska”, używając także w połowie lat 90. XX wieku sygnatury “Giesche”.

Źródło

 


 
abandoned poland