Wielkie Piece

An abandoned steel plant in Czech Republic. Steel plant was closed in 1999. On area were mine shaft, coking plant and steel plant. Now area belongs to Unesco program.

Dla wioski początkiem „nowej epoki“ stał się rok 1828. Arcybiskup ołomuniecki, arcyksiążę Rudolf Habsburg, za namową wiedeńskiego profesora F. X. Riepla, zdecydował się wybudować w Witkowiach pierwszy piec pudlarski do uszlachetniania surówki żelaza. Było to pierwsze tego typu urządzenie w monarchii austrowęgierskiej. Do tej tzw. „Huty Rudolfa“ dobudowywano następnie kolejne zakłady. W latach 1836 oraz 1838 wyrosły dwa pierwsze wysokie piece koksownicze, do kompleksu przemysłowego przyłączono kopalnie rudy i węgla. W roku 1843 właścicielem huty został Salomon Mayer z rodu Rothschildów. Przy pomocy europejskiej sławy ekspertów do spraw hutnictwa wybudowano jeden z najnowocześniejszych zakładów hutniczych w ówczesnej Europie.
 


 
abandoned czech