facebook Instagram Flickr
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Wielkie Piece

Dla wioski początkiem „nowej epoki“ stał się rok 1828. Arcybiskup ołomuniecki, arcyksiążę Rudolf Habsburg, za namową wiedeńskiego profesora F. X. Riepla, zdecydował się wybudować w Witkowiach pierwszy piec pudlarski do uszlachetniania surówki żelaza. Było to pierwsze tego typu urządzenie w monarchii austrowęgierskiej. Do tej tzw. „Huty Rudolfa“ dobudowywano następnie kolejne zakłady. W latach 1836 oraz 1838 wyrosły dwa pierwsze wysokie piece koksownicze, do kompleksu przemysłowego przyłączono kopalnie rudy i węgla. W roku 1843 właścicielem huty został Salomon Mayer z rodu Rothschildów. Przy pomocy europejskiej sławy ekspertów do spraw hutnictwa wybudowano jeden z najnowocześniejszych zakładów hutniczych w ówczesnej Europie.

 

Źródło

Plener z 21.08.2010 z udziałem: Her Burczyk, Myszograf, Frustra
Plener z 29.08.2010 z udziałem: Her Burczyk, Marzar, Aomon, Konrad, Kobieta 1 – Patrycja, Kobieta 2 – Aneta, Dorota, Luba Her Burczyka