Wielkie Piece

Dla wioski początkiem „nowej epoki“ stał się rok 1828. Arcybiskup ołomuniecki, arcyksiążę Rudolf Habsburg, za namową wiedeńskiego profesora F. X. Riepla, zdecydował się wybudować w Witkowiach pierwszy piec pudlarski do uszlachetniania surówki żelaza. Było to pierwsze tego typu urządzenie w monarchii austrowęgierskiej. Do tej tzw. „Huty Rudolfa“ dobudowywano następnie kolejne zakłady. W latach 1836 oraz 1838 wyrosły dwa pierwsze wysokie piece koksownicze, do kompleksu przemysłowego przyłączono kopalnie rudy i węgla. W roku 1843 właścicielem huty został Salomon Mayer z rodu Rothschildów. Przy pomocy europejskiej sławy ekspertów do spraw hutnictwa wybudowano jeden z najnowocześniejszych zakładów hutniczych w ówczesnej Europie.

 

Źródło

Plener z 21.08.2010 z udziałem: Her Burczyk, Myszograf, Frustra
Plener z 29.08.2010 z udziałem: Her Burczyk, Marzar, Aomon, Konrad, Kobieta 1 – Patrycja, Kobieta 2 – Aneta, Dorota, Luba Her Burczyka