Browar BB

An abandoned brewery in Poland. I visited it during our trip in 2010.
This abandoned spot is located in southern Poland. The brewery was founded in 1875. Abandoned since 1996.

Browar Bielsko-Bialski SA (Bielitz-Bialaer Brauerei AG) został założony w 1875 r. przez fabrykanta urządzeń zgrzebnych Adolfa Mänhardta i piwowara Ferdynanda Wilhe lma Mähnela, kontynuując piwowarskie tradycje miasta sięgające roku 1521. Warzył i sprzedawał ponad 18 tys. hektolitrów piwa rocznie. Przewagę stanowiły piwa beczkowe, lecz znane i cenione były butelkowe specjały jak: Kaiser Bier (Cesarskie) czy znakomite Lager Bier Dunkel. W tamtych czasach browar był większy terytorialnie, jak obecnie i swymi granicami sięgał poniżej dzisiejszego pawilonu handlowego “Relax”, do rezydencji jednego z właścicieli browaru do dzisiejszego domu na Browarnej nr 17. Na terenie browaru znajdowała się także wytwórnia znakomitych likierów, która stanowiła odrębną produkcję. Po 1918 r. nie zmieniło się nicz oprócz nazwy, która brzmiała teraz Bielsko-Bialski Browar Akcyjny SA. Ze względu na trudne warunki finansowe po II wojnie światowej planowano zamknięcie browaru, jednak udało się go uratować. Po różnych kolejach losu, organizacyjnie browar w r. 1956 podporządkowano Żywieckim Zakładom Piwowarsko-Słodowniczym. Po wojnie produkowano w Bielsku-Białej głównie piwa beczkowe. Z butelkowych znane na lokalnym rynku były: Bielskie, Beskidzkie, Jubileuszowe. W ostatnich latach istnienia browaru produkowano tu znane piwa żywieckie jak: Pilsko, Pils, Euro Specjal i Brackie. W 1990 r. browar wszedł w skład Żywieckich Zakładów Piwowarskich SA. Sześć lat później, 21 października 1996 r. zarząd spółki zdecydował o likwidacji browaru Bielsko. Jako powód podano nieopłacalność produkcji (względy ekonomiczne) i zły stan techniczny browaru. Tak więc po 121 latach uległ likwidacji sędziwy zabytkowy browar – przeżył dwie wojny, komunizm, zabiła go kapitalistyczna rzeczywistość. Niestety, przez następne lat opuszczony pozostawiony złodziejom i menelom stał się ruiną. I choć pojawiło się już kilka pomysłów na adaptację tego zabytku neorenesansowej architektury – muzeum, centrum handlowe itp. – niszczeje on dalej….
 


 
abandoned poland