Browar Kimicic

An abandoned brewery in Poland. I visited it during our trip in 2010.
This abandoned spot is located in central Poland.
History in polish below.

Browar „Kmicic” w Częstochowie położony jest w centrum miasta, w sąsiedztwie katedry i stacji kolejowej. Browar powstał w 1840 roku, zbudował go niemiecki kolonista Lamprecht. W 1899 r. browar został zakupiony przez warszawskiego przemysłowca Karola Szwede, rozbudowano wówczas słodownię, rampę i antałkownię, a zatrudnienie wzrosło z 10 do 40 robotników. Produkcja wynosiła 20 000 hl rocznie. 25 maja 1920 r. Szwede przekształcił firmę w Spółkę Akcyjną Browaru w Częstochowie, firma zatrudniała ok. 700 robotników. Około 1930 r. budynki uzupełniono o wieżę ciśnień.
10 września 1939 r. browar przeszedł pod komisaryczny zarząd niemiecki, a w 1945 r. pod zarząd państwowy. Od tego czasu nosił nazwę Pod Zarządem Państwowym Spółka Akcyjna Browaru dawniej K.Szwede w Częstochowie, następnie Częstochowskie Zakłady Piwowarskie, a później Piwowarsko-Słodownicze Przedsiębiorstwo Państwowe w Częstochowie. Od 1950 r. dawna spółka została przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe, które w kwietniu 1968 r. zlikwidowano, a zakład włączono w skład Zabrzańskich Zakładów Piwowarskich w Zabrzu. Po 1989 r. zabrzańskie przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę Skarbu PaństwaBrowary Górnośląskie w Zabrzu, od której powołana w lutym 1999 r. firma Browar Kmicic wynajęła browar. W kwietniu browar i firma Browar Kmicic zostały zakupione przez firmę LCC z Łodzi.
Produkcję wstrzymano z końcem 2004 roku. W następnych latach planowano urządzić w browarze strzeżone osiedle, ale sytuacja finansowa właściciela nie pozwoliła na realizację planów.
W latach 70. XX wieku na rynek wprowadzono piwo Kmicic, a w latach 90. Bohun. W 2003 r. wpisano zabudowania browaru do rejestru zabytków. Po zakończeniu produkcji planowano w części zabudowań zorganizować Muzeum Techniki, Przemysłu i Rzemiosła Ziemi Częstochowskiej.
 


 
abandoned poland