Fukushima, primary school

Zdjęcia z tej szkoły widzieliśmy już wcześniej. Zostawione rzeczy dzieci, plecaki, zeszyty. Bez ustawek w belgijskim stylu. Wszystko tak jak zostało to zostawione. W sali na parterze widać poziom wody dokąd sięgała woda podczas katastrofy. W sali gimnastycznej został utworzony punkt ewakuacyjny.

Marzec, 2018.